top of page

do 13 jun

|

Emagine Center

De Common Good Matrix als wegwijzer om je bedrijf te verduurzamen

in dialoog met je waardeketen

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
De Common Good Matrix als wegwijzer om je bedrijf te verduurzamen
De Common Good Matrix als wegwijzer om je bedrijf te verduurzamen

Tijd en locatie

13 jun 2024, 10:00 – 17:00

Emagine Center, Paardenmarkt 65, 2000 Antwerpen, België

Over het evenement

(English version: see below)

De huidige markteconomie negeert de ecologische grenzen van onze planeet, splijt samenlevingen en slaagt er niet in basisbehoeften te vervullen. Meer en meer mensen zoeken een andere economie, die sociaal, ecologisch, rechtvaardig en democratisch is.

In deze eendaagse interactieve introductieworkshop duiken we dieper in  het gedachtegoed van de Gemene Goed Economie (Common Good Economy of ECG) en de matrix als duurzaamheidsinstrument, en

 • leer je over het integrale kader dat de  Gemene Goed Economie (ECG) biedt om de impact van organisaties/bedrijven in beeld te brengen. Erkend door de Europese Commissie en meteen een prima voorbereiding voor ESG- en CSRD-rapportering,
 • maak je kennis met het instrument, de Gemene Goed Matrix, waarmee je het integraal meten van impact mogelijk maakt (ecologisch, sociaal, economisch),
 • leer je ervaren hoe de ECG-matrix ook een waardengedreven organisatiescan is die de mogelijkheid biedt om gericht te sturen op verbeteringen. Van je businessmodel bijsturen, je manier van organiseren aanpassen tot de nood aan ontwikkelen van nieuwe competenties (denk aan de IDGs of inner development goals),
 • krijg je een eerste beeld over de voor jou belangrijke Horizons: waar wil je naartoe werken (Horizon 3), wat heb je los te laten én wat zeker te behouden (Horizon 1) en wat heb je te exploreren en verder te ontwikkelen in de overgangs- of transitieperiode (Horizon 2).

Begeleiders:

 • Ingrid Larik, Business Owner Flexvia (Facilitating sustainable collaboration on all levels,  Change & Transition management, Social & Environmental Mediator), Board Member Commons LAB , candidate Board Member ECOnGOOD Belgium and Wooncoop, (on demand) member of a SME Advisory Council via Unizo
 • Eddy Van Hemelrijck, CEO MAROR (promoting Multicultural Regenerative Organizations), Co-founder Rethinking Economics Antwerpen & Emagine Life, Senior Lecturer Regenerative Business at KdG, TEDx speaker

PRAKTISCH

Datum: donderdag 13 juni 2024

Uur: deuren open vanaf 9u30, de sessie start om 10u00, einde +/- 17u00

Taal: Nederlands, Engels, of mix (afhankelijk van de deelnemers)

Eten en drinken:

Water, koffie, thee en diverse versnaperingen zijn doorlopend beschikbaar.

Lichte vegetarische lunch

PRIJS: 

475,- euro pp (excl. BTW)

Bedrag te storten op rekening BE17 4127 1191 6121 van Maror bv. Factuur op aanvraag (na betaling).

Tot binnenkort!

Ingrid & Eddy

-----------------------------------------

English version

The Common Good Matrix as a lever to making your business sustainable:

In dialogue with your value chain

The current market economy ignores the ecological limits of our planet, splits societies and fails to meet basic needs. More and more people are seeking a different economy that is social, ecological, just and democratic

In this one-day interactive introductory workshop, we will dive deeper into the ideas of the Common Good Economy (ECG) and the matrix as a sustainability tool, and

In this one day interactive introduction workshop:

 • learn about the comprehensive framework provided by the Common Good Economy (ECG) to capture the impact of organizations/companies. Recognized by the European Commission and immediately an excellent preparation for ESG and CSRD reporting,
 • you will be introduced to the tool, the Common Good Matrix, which enables the integral measurement of impact (ecological, social, economic),
 • get to experience how the ECG Matrix is also a value-driven organizational scan that allows you to target improvements. From adjusting your business model, adapting your way of organizing to the need to develop new competencies (think of the IDGs or inner development goals),
 • get a first picture of the Horizons that are important to you: what do you aim for in the future (Horizon 3), what do you have to let go of and what do you want to sustain (Horizon 1) and what do you have to explore and develop further in the transition period (Horizon 2).

Facilitators:

 • Ingrid Larik, Business Owner Flexvia (Facilitating sustainable collaboration on all levels, Change & Transition management, Social & Environmental Mediator), Board Member Commons LAB , candidate Board Member ECOnGOOD Belgium and Wooncoop, (on demand) member of a SME Advisory Council via Unizo
 • Eddy Van Hemelrijck, CEO MAROR (promoting Multicultural Regenerative Organizations), Co-founder Rethinking Economics Antwerp & Emagine Life, Senior Lecturer Regenerative Business at KdG, TEDx speaker

PRACTICALITIES

Date : Thursday, June 13, 2023

Time: doors open at 9:30 AM, the workshop starts at 10:00 AM and ends at +/- 5:00 PM

Location: Emagine Center, Paardenmarkt 65, 2000 Antwerp (20 minutes walk from Central Train station of Antwerp, bike rental spot 50 meters, parking 300 meters https://www.q-park.be/en-gb/cities/antwerp/godefriduskaai/)

Language of the workshop: English and/or Dutch (depending on the participants)

Food and Beverages:

Water, coffee, tea and various refreshments are available throughout the day.

Light vegetarian lunch

COST: 

475 EUR pp (VAT excl),

Amount to be transfered to account BE17 4127 1191 6121 of Maror bv. Invoice on request (after payment).

See you soon!

Ingrid & Eddy

Deel dit evenement

bottom of page