top of page

za 16 mei

|

Online meeting: https://us02web.zoom.us/j/

Dare To Emagine - Michel Bauwens

Online meeting: https://us02web.zoom.us/j/6591511014

Inschrijving afgesloten
Zie andere evenementen
Dare To Emagine - Michel Bauwens
Dare To Emagine - Michel Bauwens

Tijd en locatie

16 mei 2020, 10:30 – 13:00

Online meeting: https://us02web.zoom.us/j/

Over het evenement

 Afhankelijk van de deelnemers zal de sessie in het Engels of het Nederlands zijn.

This session will be in Dutch or English depending on the participants that will join us.

-----------------------------------------------

  • NL ( for English: see below)

Met onze #DareToEmagine sessies willen wij DROMEN en VERBEELDING terug een volwaardige plaats in de samenleving geven, omdat alle veranderingen met verbeelding starten.

Per sessie nodigen we een boeiende spreker uit. Iemand die een kantelmoment heeft meegemaakt in zijn/haar leven en nu op een andere manier leeft of dingen anders doet. Iemand die ons kan inspireren en onze verbeelding prikkelen. Na de uiteenzetting gaan we met elkaar in dialoog. We ronden de sessie af met een gezamenlijke droomsessie.

 

Op 16 mei is Michel Bauwens onze gast.

 

 

OVER DE SPREKER

Michel Bauwens is cyberfilosoof, medeoprichter van https://p2pfoundation.net en spreekbuis van de P2P beweging. Hij werkt samen met onderzoekers uit de hele wereld om nieuwe kennis te vergaren rond thema's zoals commons/peer-productie, bestuur en eigendom. Kennis die hij vervolgens deelt tijdens lezingen en workshops of in zijn boeken, waaronder: 

  • "De Wereld Redden: met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving" (co-auteur: Jean Lievens);
  • "Peer to Peer: the Commons Manifesto" (co-auteurs: Vasilis Kostakis and Alex Pazaitis)
  • "P2P Accounting for Planetary Survival" (co-auteur: Alex Pazaitis).

Michel heeft een verfrissende kijk op het verleden en een inspirerende visie voor de toekomst waarin de commons een centrale rol innemen. Hij speelt met feiten en jongleert met nieuwe woorden en concepten. Hij triggert en bezielt.

 

Zin om te ontdekken hoe Michel zijn inzichten in de loop der jaren heeft ontwikkeld en hoe een toekomst gebaseerd op de commons eruit kan zien? Zin om out-of-the-box te dromen over een maatschappij waarin sociale en ecologische gezondheid primeren? Kom ons dan op 16 mei vervoegen! Het belooft een heel bijzondere voormiddag te worden.

 

 

PRAKTISCH

Datum: Zaterdag 16 mei

Uur: welkom vanaf 10:15 / we starten om 10:30

Online meeting:  https://us02web.zoom.us/j/6591511014

De sessie is gratis.      

Doe je mee? Graag inschrijven via de link hieronder.

Van harte welkom!         

---------------------------------------------

  • English

The aim of our #DareToEmagine sessions is to to give DREAMING and IMAGINATION the attention they deserve in society, because it's through imagination that all changes are possible.

We invite a different speaker for each of our sessions. Someone who has experienced a tipping point in their life and is now living or doing things differently. Someone who can inspire us and stimulate our imagination. After the presentation we share insights with each other and conclude the event with a joint dreaming session.

On May 16th our guest will be Michel Bauwens.

ABOUT THE SPEAKER 

Michel Bauwens is a cyber philosopher, co-founder of https://p2pfoundation.net and figurehead of the P2P movement. He collaborates with researchers from all over the world to gain new knowledge on topics such as commons / peer production, governance and property. Knowledge that he then shares during lectures and workshops or in his books, including:

  • "Saving the World: peer-to-peer towards a post-capitalist society" (co-author: Jean Lievens)
  •  "Peer to Peer: the Commons Manifesto" (co-auteurs: Vasilis Kostakis and Alex Pazaitis)
  • "P2P Accounting for Planetary Survival" (co-author: Alex Pazaitis).  

Michel has a refreshing look on the past and an inspiring vision for the future in which the commons play a central role. He plays with facts and juggles with new words and concepts. He triggers and inspires.  

Would you like to discover how Michel has developed his insights over the years, and what a future based on the commons can look like? Do you want to dream out-of-the-box about a society in which social and ecological health take precedence? Then join us on May 16 ! It will be a very special morning, for sure.

PRACTICAL INFORMATION

Date: Saturday May 16

Time: welcome from 10:15 / we start at 10:30

Online meeting:  https://us02web.zoom.us/j/6591511014

This session is free of charge.   

Would you like to join us? Please register below.

You're most welcome!

Deel dit evenement

bottom of page